Drömmen om ett eget hem

De informella områdena breder ut sig i de afrikanska städerna. I takt med att allt fler flyttar från landsbygden till städerna ökar trycket på en redan undermålig infrastruktur. I slummens otrygghet bor miljontals människor. Det är varken hållbart eller människovärdigt.

Trots behoven byggs det alldeles för få bostäder och de som byggs är ofta för dyra för vanliga människor. Det gäller hela regionen och det gäller i synnerhet Kenya och Nairobi. Det var där i mikrofinansorganisationen Jamii Bora som drömmen om ett bättre boende blev starten till det som i dag är Kaputiei.

Staden fortsätter att växa och människor som tidigare bara kunde drömma om att köpa sig ett eget hem ser nu en framtid där tack vare målmedvetenhet och hårt arbete. Kaputiei löser inte bostadsproblemet i Kenya, men staden visar vägen och inspirera andra att våga drömma.

Visionen

Visionen är att i stor skala bygga bostäder till så låg kostnad att vanliga kenyaner med små inkomster kan köpa sitt eget hem, i en grön stad planerad utifrån socialt och ekologiskt hållbara principer.


Modellen

Affärsmodellen innebär att bostäder byggs till så låg kostnad som möjligt för att människor ska ha råd att köpa sitt eget hem. Modellen innebär också att produktionsbolaget biträder med att finna bostadsfinansiering för den enskilda köparen. Detta sker i samverkan med lokala banker, däribland Jamii Bora Bank, som vidareutvecklats ur mikrofinansorganisationen Jamii Bora, där drömmen om Kaputiei föddes.

Planen

Planen innebär att det totalt ska byggas en helt ny stad med 3 000 bostadshus, skolor, barnhem, butiker, små verkstäder, kyrkor och andra gemensamma anläggningar. Staden försörjs med vatten från egna borrhål med egen vattenreningsanläggning, avlopp och reningsanläggning samt elektricitet.


Utmaningarna

Ett projekt av Kaputieis storlek är förenade med många utmaningar. De största har visat sig vara:

1. Byggnadskostnader

En förutsättning för att kunna sälja billigt är att man kan bygga billigt. Genom storskalighet och smarta lösningar hålls kostnaderna nere. Genom att visa att det går att bygga billigare än vad många tror får även andra aktörer på marknaden incitament att följa efter.

2. Bostadsfinansiering

Historiskt finns ingen fungerande marknad för bostadslån i Kenya. Genom samarbete med lokala banker och finansieringsinstitut utvecklas modeller anpassade för människor med små inkomster. På så vis påverkas hela marknaden, något som även andra än de som köper hem i Kaputiei kan dra nytta av.

3. Byråkrati

Den offentliga byråkratin är långsam vilket innebär förseningar och komplikationer. Genom att vara påstridiga i dialogen med de offentliga instanserna bidrar Kaputiei-projektet till att på sikt skapa enklare förfaranden för andra.Utvecklingsbolaget

Projektet drivs av det kenyanska bolaget Kisaju View Park Ltd (tidigare Jamii Bora Makako Ltd), vars huvudägare är Jamiibora Scandinavia AB.

Finansiering

Finansieringen har hittills skett främst genom svenska investerare administrerade av  Progress Capital. Dialog pågår nu med lokala banker för att finna lokala finansieringslösningar.

Styrning och ledning

Progress Capital företräds i Kaputiei-projektet av Lars-Olof Hellgren och Stefan Kaiser som också är engagerade i styrelsearbetet i Kisaju View Park Ltd.

Vd i Kisaju View Park Ltd är Cathy Warega.


Människorna

Många av de som nu bor i Kaputiei och som var köpare av de första husen i Kaputiei kommer från olika slumområden i Nairobi, främst Mathare.

Kaputiei erbjuder i dag bostäder inom ett prisspann som attraherar olika köpare. På så vis skapas en blandad stad för olika människor som för första gången får råd att köpa ett eget hem.

Inflyttning sker i takt med att hus färdigställs. Många har fortsatt sin försörjning i Nairobi men allt fler finner sin försörjning närmare Kaputiei. I takt med att staden växer ökar också försörjningsmöjligheterna där.


Lokala ledningen i Kaputiei

För ledning och administration av staden och gemensamma anläggningar för vatten och annan infrastruktur har ett särskilt management bolag bildats som ägs av Kaputieis invånare. Initialt administreras och stöttas det av produktionsbolaget Kisaju View Park Ltd.