Engagemang för Kaputiei

Byggnationen och utvecklingen av den nya staden Kaputiei är beroende av uthålliga investerare som är beredda att ta social hänsyn.Genom aktieägande och långivning gör investerarna det möjligt att driva ett projekt i denna storlek.

För mer information om investeringsmöjligheter i Kaputiei via de bolag som administreras av Progress Capital, kontakta Thomas Marklund som är kundansvarig, på thomas.marklund@progresscapital.se eller 073-270 95 90 .

Kaputiei-projektet rymmer även mindre, gåvofinansierade projekt som administreras av Mikrofinanshusets insamlingsstiftelse. Ta del av de gåvofinansierade projekten här.